29.
  • Name: 1994_29_tilbakeblikk
  • Caption: Olsok i Valldal i 1994 med flott sommar vêr og kyrkjefølgje i slik det vart gjort 100 år tidlegare.