33.
  • Name: 1994_33_tilbakeblikk
  • Caption: Synfaring i Valldal 1994. Det vart bestemt den gong at tre alternativ til gravplass skulle utgreiast. Utviding på noverande plassering, Bjørnebakkane på Døving og Veslebrekka på Sylte.