35.
  • Name: 1994_35_tilbakeblikk
  • Caption: Bygginga av den nye skulen i Tafjord er i rute og dei rekna med innflytting innan desember månad 1994.