43.
  • Name: 1994_43_tilbakeblikk
  • Caption: Jostein Dalen i Liabygda felte ei 70 år gammal Douglasgran som var blitt for stor og stod på eigedomen til Arna Furseth på Ringset for 20 år sidan.