44.
  • Name: 1996_44_tilbakeblikk
  • Caption: Ytterdal/Rønneberg helselag dekte bordet på omsogsbustadane i Eidsdal ein november søndag for 20 år sidan. Mange var samla og kjøkkengjengen var godt nøgd. Frå venstre: Solveig Nydal, Gudrun Greger, Oddrun Hove og Asbjørg Øie