13.
  • Name: Naustet på Smoge. Om ikkje lenge er snøen borte og fjorden nyttast meir som ferdselsåre.
  • Caption: Svein Ringset