31.
  • Name: Gamalt fangstanlegg. Ved Trollkyrkja mot Neskopptindane.
  • Caption: Astor Furseth