35.
  • Name: Morten Gravdal>
  • Caption: Etter Dagmar vart det mykje vindfall på Smoge. Det måtte ryddast, og då kom den gamle trillebåra, som er laga på Smoge, til sin rett