31.
  • Name: Gunnvor Sirevåg
  • Caption: Bergfrue (Saxifraga cotyledon) eller fjellets dronning som den òg vert kalla vart kåra til Norges nasjonalblomst på ein internasjonal botanisk kongress i Amsterdam i 1935.