34.
  • Name: Jan Ove Nygård
  • Caption: Mot slogen. Ved Storhornet på stranda