Naturkameratane med løysing på natursti

Frå venstre: Jørgen Larsen Stavseng, Oliver Jacobsen Dyrkorn, Marte Ekroll Hove og Andre Giskeødegård Falch.

Det var Naturkameratane som gjekk av med sigeren i innovasjonscamp på Stordal skule fredag sist veke med si løysing på å gjere Griggås natursti meir attraktiv. Arbeidet til dei tre i juryen var ikkje enkelt då dei hadde fem gode grupper som alle hadde lagt ned mykje godt og kreativt arbeid med måten dei løyste sine oppgåver dei hadde fått av oppdragsgjevarane sine. Juryen var sett saman av Bjørg Moltu, Lars Joranger og Helga Løset Skodjereite. Les meir i papirutgåve til Storfjordnytt torsdag 14. april.

Alfred Nilsen
alfred@storfjordnytt.no