Smarte rådyr finn fram til jordbæra

På jordbæråkrane bak Muri camping i Valldal beitar rådyra på jordbærplantane. Fiberduken er inga hindring for dei..