Starta slåtten i strålande vêr

I Liabygda er slåtten i gang. Høgt og kraftig gras kuttast og fortørkast.