Takkar for ein nydeleg haust

Heilt nært, Selboskar i Fjørå og langt borte, Kilsti i Eidsdal. Foto Alfred Nilsen