Snøsmelting skapte problem

Stor snøsmelting på grunn av den høge temperaturen, gav Tafjord Kraftproduksjon, som akkurat i desse dagar driv med revisjon av kraftstasjonen Tafjord 4, store utfordringar…Politikk på Indre

Stolte, men ikkje nøgde

Slik oppsummerte styreleiar og prosjektleiar i Vekst i Stordal arbeidet dei fire siste åra då dei førre veke la fram sin førebelse evaluering av vekstprosjektet…

Les meirKultur på Indre

Blått og rått hos flott jubilant

Som tradisjonen tilseier inviterte Fjellro Turisthotell i Valldal til påskeblues også denne påska. Både musikknivået og besøkstala var av dei beste. – Vi bestemte oss…

Les meir