Feiring av hage og paviljong

Mykje godt skjer når frivilligheita samlar seg til innsats. Måndag vart sansehagen ved sjukeheimen offisielt opna. Judith Krogh ønskte velkomen til hagefesten, ho er den…Lite laks går opp i elvane

Like etter Hoelsbrua, i Nedstehølen, sit grunneigar Jan Gregor Sandblåst saman med ein laksefiskar. Grunneigarane er ikkje av dei ivrigaste laksefiskarane, men det er Kjell…


Politikk på Indre
Kultur på Indre

Sommarjobb til glede for mange

I november i fjor gjekk grunneigarane på Lied i Liabygda saman og søkte på midlar frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal til utsiktsrydding på Øvstestølen…

Les meir