Abonnement

Loakalavisa Storfjordnytt kjem ut ein gong i veka, kvar torsdag.
Redaksjonen held til i Valldal i Norddal kommune.
Avisa dekkjer kommunane Norddal, Stordal og delar av Stranda.

Godkjent opplag i 2010: 1439.

Medlem av LLA

Prisar 2020: Heilår: 1050,- Halvår: 545,- Student/vernepliktig: 545,-