Annonse

Annonseside i siste utgåve finn du her

Annonseprisar

Vanleg annonseplass: kr 7,00 pr. spaltemillimeter
Tekstside: kr 9,90 pr. spaltemillimeter

For- og bakside: etter avtale

Fargetillegg: Kr 400,-

Gode rabattar for faste kundar, lag og organisasjonar.


Annonsesida har 6 spalter

1 sp. = 38 mm

2 sp.= 80 mm

3 sp. = 122 mm

4 sp. = 164 mm

5 sp. = 206 mm

6 sp. = 248 mm

Slik reknar vi pris på annonser

Ei annonse med høgde 100 mm over 1 ei spalte (100×6,6=660,- eks mva)

Ei annonse med høgde 100 mm over 2 ei spalte (100x2x6,6=1320,- eks mva)

Ei annonse med høgde 100 mm over 3 ei spalte (100x3x6,6=1980,- eks mva)

Ei annonse med høgde 100 mm over 4 ei spalte (100x4x6,6=2640,- eks mva)

Ei annonse med høgde 100 mm over 5 ei spalte (100x4x6,6=3300,- eks mva)

Ei annonse med høgde 100 mm over 6 ei spalte (100x4x6,6=3960,- eks mva)


Vi tek gjerne imot annonsar på e-post:
då som jpg, pdf eller eps.

Annonsefristen er tysdag kl. 16.00 før utgivingsdato (torsdag).

Vi hjelper deg gjerne med utforming og annonseplanlegging.
Lurer du på noko, ta kontakt på telefon eller e-post.

Velkomen som annonsør i lokalavisa!

Storfjordnytt postboks 134 – 6211 Valldal
Tlf. 70 25 78 50 – E-post: annonse@storfjordnytt.no