Annonse

Annonseside i siste utgåve finn du her

Annonseprisar

Vanleg annonseplass: kr 6,60 pr. spaltemillimeter
Tekstside: kr 9,30 pr. spaltemillimeter

For- og bakside: etter avtale

Fargetillegg: Kr 400,-

Gode rabattar for faste kundar, lag og organisasjonar.

Vi tek gjerne imot annonsar på e-post:
då som jpg, pdf eller eps.

Annonsefristen er tysdag kl. 14.00 før utgivingsdato (torsdag).

Vi hjelper deg gjerne med utforming og annonseplanlegging.
Lurer du på noko, ta kontakt på telefon eller e-post.

Velkomen som annonsør i lokalavisa!

Storfjordnytt postboks 134 – 6211 Valldal
Tlf. 70 25 78 50 – E-post: annonse@storfjordnytt.no