Fjørå

Kaia fiks ferdig i Fjørå

No har Valldal Bygdeservice avslutta arbeidet med tredekket på kaia i Fjørå. Materialet dei har nytta kallar dei malmfuru. Det er furu som veks seint…


Film på Fredheim

Bygdekinoen godkjende lokala på ungdomshuset i Fjørå så no vert det kinoframsyningar på Fredheim allereie neste veke. Det er Solberg ungdomslag som skal drive kinoen…