Politikk

Ei bygd å bu i

Liabygda velforeining hadde invitert alle listetoppane i Stranda kommune til eit folkemøte på skulen torsdag i førre veke. Folket i Liabygda ville vite kva politikarane…