Samfunn

– Tel dei døde over borna?

Spørsmålet kjem frå Eli Linge Boatwright, eigar og drivar av Fjellro Turisthotell på Sylte i Valldal. Linge Boatwright stod opp til graving i næraste nabolaget…