Samfunn

Grensene blir som før på Indre

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedteke å ikkje endre grensa mellom Stranda og nye Fjord kommunar, det seier departementet i ei pressemelding i dag. Det vil…


Miljøengasjerte ungdommar

To tiandeklassingar er innom redaksjonen for å fortelje om miljøengasjementet sitt. Dei meiner det er heilt nødvendig at alle, også i Norddal kommune, gjer sitt…