Samfunn

Fjordblomst kommune?

Innbyggjarar generelt og skuleelevar spesielt er blitt inviterte til å kome med framlegg til namn på den nye kommunen når Stordal og Norddal skal bli…