Stordal

Mykje fint handverk

Lottie Eisma flytta inn i lokala i Stordal sentrum for om lag eit år sidan. Butikken hennar heiter Leporello og inneheld handverk av mange slag….